You are here:

Plan dnia

7:00 -8:15

SCHODZENIE SIĘ DZIECI :

- zabawy twórcze / dydaktyczne, tematyczne, konstrukcyjne/,

- praca indywidualna, wspierająca rozwój dziecka,

- przygotowanie pomocy do zajęć,

- czynności porządkowe

8:15 -8:30

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe / przy muzyce, ze śpiewem/, zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.

8.30 - 9.00

ŚNIADANIE :

- kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

9:00 - 9:15

Przywitanie, omówienie tematu dnia.

9.15 - 10.30

ZINTEGROWANA  DZIAŁALNOŚĆ  EDUKACYJNA  W OKREŚLONYCH  OBSZARACH ZGODNYCH Z REALIZOWANĄ PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ:

10.30 -11.45

AKTYWNOŚĆ  JEDNOLITA  I  ZRÓŻNICOWANA, INSPIROWANA  PRZEZ  NAUCZYCIELA / w sali lub ogrodzie /:

- zabawy, gry sportowe /ćwiczenia kształtujące postawę ciała/,

- spacery i wycieczki /obserwacje przyrodnicze, prace w ogrodzie/.

11.45-12.00

PRZYGOTOWANIE DO OBIADU

- doskonalenie czynności samoobsługowych w szatni i łazience.

12.00 -12.30

OBIAD:

- ćwiczenie umiejętności prawidłowego posługiwania się sztućcami,

- wyrabianie nawyku zdrowego odżywiania się.

12.30 -12.45

CZYNNOŚCI HIGIENICZNE - mycie zębów

12:45 -13:00

Zabawy ze śpiewem, utrwalenie wiadomości.

 

13:00 -13:30

ODPOCZYNEK  POOBIEDNI :

- słuchanie bajek i muzyki relaksacyjnej, zajęcia i zabawy wyciszające.

13:30 - 14:15

Kontynuacja zajęć edukacyjnych, inicjowanych przez nauczyciela, zabawy integracyjne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne /praca indywidualna i zespołowa w sali i w ogrodzie/

14.15 -14.30

PRZYGOTOWANIE  DO  PODWIECZORKU :

- czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe

14.30 -15.00

PODWIECZOREK :

- kształcenie nawyku estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłku.

15.00 -17.00

ZABAWY  STYMULUJĄCE  AKTYWNOŚĆ  DZIECKA:

- integracyjne, tematyczne, ruchowe, dydaktyczne,

- praca indywidualna wspomagająca rozwój dziecka

- obserwacje przyrodnicze  /w sali i w ogrodzie /.

Powrót na początek

Copyright © Wydarzenia 2017/18 2017

Template by Joomla 2.5 Templates .