You are here:

Tygodniowy plan pracy wychowawczo dydaktycznej

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

19 – 23 lutego 2018r.

Grupa starsza: 3, 4, 5-latki

Krąg tematyczny: Sztuka bycia szczęśliwym

Zamierzenia wychowawczo-dydaktyczne:

Dziecko:

Ÿ Wie, jak wyrażać emocje, w akceptowalny dla otoczenia sposób.

Ÿ Potrafi mówić o swoich emocjach i wyrażać je za pomocą mimiki i gestów.

Ÿ Poznaje obraz graficzny małej i wielkiej litery „y”, doskonali analizę i syntezę głoskową.

Ÿ Posługuje się liczebnikami porządkowymi.

Ÿ Określa strony ciała i kierunki w przestrzeni.

Ÿ Potrafi dokonać oceny postępowania bohaterów literackich i uzasadnić swoje zdanie.

Ÿ Dostrzega własny wpływ na odczucia i nastroje innych osób, czerpie radość z zabawy z rówieśnikami.

Poniedziałek – temat dnia: Mam prawo do okazywania uczuć

I.

Ÿ Zabawa muzyczno-ruchowa „Podajmy sobie ręce”

Ÿ Ćwiczenia poranne

Ÿ Ustalenie daty, warunków pogodowych, liczebności grupy, wybór dyżurnego

II.

Ÿ „Chmurna Kasia” – rozmowa kierowana, charakteryzowanie postaci przy użyciu wyrazów bliskoznacznych po obejrzeniu miniteatrzyku na kanwie wiersza M. Strzałkowskiej

Ÿ „Każdy ma prawo do okazywania emocji” – zabawa „rola na papierze” (technika dramowa), wzbogacenie słownictwa określającego cechy wyglądu, emocje prezentowanej postaci oraz rozumienie konieczności okazywania uczuć w akceptowalny dla otoczenia sposób

Ÿ „Kiedy jestem zły/a na cały świat, to…” – zabawa techniką niedokończonego zdania, doskonalenie umiejętności kojarzenia i otwartego komunikowania o własnych odczuciach

Ÿ „Razem weselej” – ćwiczenie analizatora wzrokowego, określanie różnic i podobieństw między wyrazami (karta pracy)

Ÿ „Lustro” – zabawa integracyjna w parach, doskonalenie umiejętności wyrażania emocji za pomocą mowy ciała

III.

Ÿ Język angielski

Ÿ Słuchanie czytanej przez nauczyciela książki G. Kasdepke „Tylko bez całowania! Czyli jak sobie radzić z niektórymi emocjami”

Ÿ Zabawy muzyczno-ruchowe ułatwiające rozładowanie emocji

Wtorek – temat dnia: Ciepło domowego ogniska

I.

Ÿ Porównywanie liczebności zbiorów

Ÿ Ćwiczenia poranne

Ÿ Zabawa muzyczno-ruchowa „Całuski”

II.

Ÿ „Uśmiechnięte domy” – „giełda pomysłów”, wskazywanie sposobów i czynników mających wpływ na nastrój w domu, rozwijanie odpowiedzialności za budowanie pozytywnych relacji w rodzinie

Ÿ „Sposoby na radość i uśmiech” – zabawa w teatr połączona z odgrywaniem scenek sytuacyjnych, ćwiczenie wyrażania stanów emocjonalnych w sposób werbalny i pozawerbalny

Ÿ „Kraina literek” – zabawa dydaktyczna, wysłuchiwanie głoski „y” w nazwach przedmiotów na obrazkach oraz rozpoznawanie obrazu graficznego małej i wielkiej litery „y” (karta pracy)

Ÿ „Jedziemy windą w zaczarowanym domu” – zabawa matematyczna, rozumienie aspektu porządkowego liczby

Ÿ „Uśmiechnięty dom” – ćwiczenie matematyczne, doskonalenie umiejętności rozpatrywania otoczenia z punktu widzenia drugiej osoby (karta pracy)

Ÿ Rytmika

III.

Ÿ Budowanie domków z różnych materiałów

Ÿ Masażyki wspomagające integrację sensoryczną

Środa – temat dnia: DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

I.

Ÿ Zabawa muzyczno-ruchowa „Chodźcie do koła”

Ÿ Ćwiczenia poranne

Ÿ Wprowadzenie do obchodów Dnia Języka Ojczystego

II.

Ÿ „Język ojczysty symbolem narodowym” – rozmowa kierowana

Ÿ „Zabawy z imionami” – wyszukiwanie swojego imienia, układanie imion z liter

Ÿ Zabawa muzyczno-ruchowa „Pociąg z imionami”

Ÿ Czytanie globalne prostych wyrazów, dopasowywanie do obrazków

Ÿ „Językowe wygibasy” – słuchanie logopedycznych wierszy dla dzieci

Ÿ „Ulewa” – nauka na pamięć wiersza A. Paszkowskiej

Ÿ Gimnastyka korekcyjna

III.

Ÿ Wykonanie pacynki ze skarpetki z wykorzystaniem gotowych kształtów oraz wyciętych elementów ze skrawków materiałów

Ÿ „Opowiem ci bajkę…” – rozwijanie wyobraźni i kreatywności u dzieci

Ÿ Praca plastyczna – tworzenie ilustracji do wymyślonej bajki

Czwartek – temat dnia: Świat przez różowe okulary

I.

Ÿ Zabawa słuchowa „Czyj to głos?”

Ÿ Ćwiczenia poranne

Ÿ Zabawa muzyczno-ruchowa „Zapraszamy do kółeczka”

II.

Ÿ „Mój kochany Kotopies” – ocena postępowania bohaterów opowiadania B. Ostrowickiej połączona z próbą uzasadnienia własnego zdania, uświadomienie konieczności dostrzegania potrzeb innych osób

Ÿ „Radość – smutek” – zabawa z elementem klasyfikowania, kojarzenie kolorów z emocjami, próba wyróżniania barw wesołych i smutnych oraz odczytywanie emocji i dopasowywanie do nich barw (karta pracy)

Ÿ Rytmika

Ÿ „Patrzę przez różowe okulary” – praca techniczna, rozróżnianie przezroczystych i nieprzezroczystych materiałów, dostrzeganie znaczenia pozytywnego postrzegania świata

Ÿ „Wesoła czy smutna?” – zabawa muzyczno-ruchowa uwrażliwiająca na zmianę trybu (dur –moll) oraz doskonalenie percepcji wzrokowej podczas dopasowywania kształtu opakowania do instrumentu (karta pracy)

Ÿ Język angielski

III.

WARSZTATY ,,Eksperymenty z dźwiękiem”

Ÿ Zabawa muzyczno-ruchowa „Ja dziesięć palców mam”

Piątek – temat dnia: Kiedy ucieka smutek

I.

Ÿ Układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych

Ÿ Zabawa muzyczno-ruchowa „Witamy”

Ÿ Ćwiczenia poranne

II.

Ÿ „Kiedy czuję szczęście i radość…” – zabawa metodą „burzy mózgów”, dostrzeganie czynników mających pozytywny wpływ na samopoczucie, przełamywanie oporów przed przedstawianiem własnych pomysłów oraz ćwiczenie grafomotoryczne (karta pracy)

Ÿ „Smutek” – uświadomienie roli przyjaźni po wysłuchaniu opowiadania W. Widłaka oraz zabawa „tunel myśli” (technika dramowa), rozwijanie empatycznego podejścia do drugiego człowieka, wzmacnianie poczucia własnej wartości

Ÿ „Spotkanie z kropelką” – zabawy z literą i głoską „Y”, usprawnianie słuchu fonematycznego oraz rozpoznawanie graficznego obrazu litery (karta pracy)

III.

Ÿ Twórcze przekształcenia litery „Y” przez dorysowanie własnych elementów

Ÿ Obserwacje przyrodnicze: śledzenie zmian w ogrodzie

Powrót na początek

Copyright © Wydarzenia 2017/18 2018

Template by Joomla 2.5 Templates .