You are here:

Metoda Dobrego Startu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ DOBREGO STARTU

wg prof. Marty Bogdanowicz

w roku szkolnym 2017/2018 w grupie dzieci 3-4-letnich

miesiąc

wzór

temat

październik

. .

Kotek do nas oczkiem mruga

' ' '

' '

Zła pogoda

listopad

O

Wesołe kółeczko lub Koło

I I

Dwa malutkie misie

grudzień

Tak się zachmurzyło

I I I

Choinka

styczeń

.

:

Guziki bałwanka

o

O

Lepimy bałwana

II=

Bal w przedszkolu

luty

Ɵ

Tabletki

. .

. .

Kotek

marzec

I I I I

Deszczyk siąpi

/ / / /

Siedzi sobie zając pod miedzą

kwiecień

˄˄˄˄

Trzy kurki

+

Na skrzypeczkach

LUB

Panienka z okienka

maj

IIII

Krasnoludki

Ślimak

LUB

Mała pszczółka

czerwiec

Wesoła zabawa

o

o

Dwa światła

Opracowała: Agnieszka Szwarc

Harmonogram zajęć prowadzonych Metodą Dobrego Startu

w grupie starszej: 5-latki

na rok szkolny 2017/2018

prowadzący: Katarzyna Wachowicz-Matulka

Miesiąc

Tytuł piosenki

symbol

Październik

Zła pogoda

1B

Maszerują dzieci

1D

Muchomorki

1A

Listopad

Krasnoludki

2B

Skacząca piłeczka

4B

Cienie na suficie

5D

Grudzień

Słonko wschodzi

3E

Płatki śniegu

1A

Choinka

2A

Styczeń

Lepimy bałwana

4C

Dwa malutkie misie

1C

Bal w przedszkolu

2C

Luty

Jedzie pociąg z daleka

3D

Ojciec Wirgiliusz

2B

Mam chusteczkę haftowaną

5C

Marzec

Taniec

2E

Skowronki i słonko

5A

Hej, ślimaku wystaw rogi

4A

Kwiecień

Wlazł kotek na płotek

3C

Jawor, jawor

3B

Jaskółka

5E

Maj

Rumiankowe wianki

2D

Trzy kurki

2E

Na skrzypeczkach

3A

Czerwiec

Żabia muzyka

1E

Księżyc mruga okiem

5B

Wieża klockowa

5C

W naszym przedszkolu w grupie dzieci 3-4 letnich i 4-5 letnich

raz w tygodniu są prowadzone zajęcia  Metodą Dobrego Startu.

 

Poniżej znajdą państwo najważniejsze informacje dotyczące tej metody.Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz


40 lat Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, profilaktyce, edukacji, diagnozie i terapii dziecka

Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkole, poradni zdrowia psychicznego, ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Autorka rozpoczęła pracę nad MDS w latach 1967/8. Inspiracją stała się ustna informacja prof. Hanny Jaklewicz o zajęciach z dziećmi, jakie widziała w jednym z ośrodków neuropsychiatrii dziecięcej w Paryżu, prowadzonych według francuskiej metody Bon Départ autorstwa T. Bugnet Van der Voort. Metoda została ukształtowana w ciągu 10 lat prowadzenia całorocznych zajęć z dziećmi w oparciu o wspomnianą inspirację oraz założenia teoretyczne i praktykę pedagogiki przedszkolnej, specjalnej i nauczania początkowego, w oparciu na koncepcjach autorów takich jak: J. A Komeński, O. Decroly, M. Montessori, J. Ayres, E.Jaques -Dalcroze. Całość doświadczeń stworzyła podstawy do opublikowania  w 1985 roku pierwszego podręcznika. Pierwszy program zajęć dla  dzieci w wieku przedszkolnym i niepełnosprawnych intelektualnie autorka opublikowała wraz z Danutą Szlagowską (autorką piosenek) w roku 1996. Metoda Dobrego Startu nieustannie się rozwija dzięki pracy z dziećmi o określonych potrzebach rozwojowych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przy współpracy Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej, także Małgorzaty Szewczyk, powstały nowe programy, które uwzględniają te zróżnicowane potrzeby, powstają także pomysły kolejnych.


Założenia Metody Dobrego Startu


Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

Występują w niej trzy elementy:

· element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;

· element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;

· element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).


Zastosowanie Metody Dobrego Startu

MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń i w edukacji. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Służy także uczeniu liter i cyfr w pierwszej klasie. Dotyczy to zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W okresie 40 lat rozwoju Metody Dobrego Startu powstały trzy jej warianty:

I. Łatwe wzory i piosenki lub wierszyki

Służą one do wspomagania rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i edukacji. Są przeznaczone dla:

- dzieci najmłodszych (od 2 roku życia), rozwijających się prawidłowo,

- dzieci starszych, których rozwój przebiega z opóźnieniem lub nieharmonijnie.

II. Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki

Służą do wspomagania rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i edukacji. Są przeznaczone dla:

- starszych przedszkolaków przygotowujących się do nauki czytania i pisania,

- dzieci z ryzykiem dysleksji lub mało sprawnych ruchowo (z dyspraksją),

- starszych dzieci, których rozwój jest opóźniony.

III. Litery, znaki matematyczne i piosenki lub wierszyki

Służą do uczenia liter, znaków matematycznych oraz do terapii w przypadku niepowodzeń szkolnych. Przeznaczone są dla:

- uczniów klasy pierwszej,

- uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania (w tym uczniów z ryzykiem dysleksji),

- uczniów starszych z dysleksją rozwojową.

Do każdego wariantu MDS stworzono programy do pracy z dziećmi (osobne publikacje). Ich współautorkami są Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka. W przygotowaniu są kolejne programy, między innymi „Metoda Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego” (Marta Bogdanowicz, Marta Łockiewicz, Katarzyna Bogdanowicz).


Struktura zajęć Metody Dobrego Startu

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu mają stałą strukturę. Wyróżnia się:

- zajęcia wprowadzające,

- zajęcia właściwe (ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe),

- zajęcia końcowe.


Skuteczność Metody Dobrego Startu

Efektywność metody potwierdziły badania (Bogdanowicz 1985, 1999). Oceny postępów rozwoju dziecka i jego umiejętności można dokonać za pomocą Skali Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu (Bogdanowicz 2006) oraz Skali Ryzyka Dysleksji (Bogdanowicz 2002).

 


 

 

Powrót na początek

Copyright © Wydarzenia 2017/18 2018

Template by Joomla 2.5 Templates .