You are here:

Metoda Dobrego Startu

HARMONOGRAM ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ DOBREGO STARTU

prof. Marty Bogdanowicz

w roku szkolnym 2014/2015

w grupie dzieci 4-5 letnich

 

prowadząca Pani Katarzyna Wachowicz Matulka


miesiąc

litera

symbol

Tytuł piosenki

wrzesień

O

Ogórek

u

Ulewa

październik

=

Jadą misie

P

Spacer Pawła

l

Lody Lucynki

‘ ‘ ‘ ‘

Zła pogoda

g

Gadzie pogaduszki

listopad

a

Ale dama

II

Pajacyk

n

Noc

F

Pan Fabian

grudzień

i

Indyk

III

Choinka

k

Komary

styczeń

t

Telefon

z

Zadanie litery z

luty

w

Wędrówka wielbłądów

II=

Bal w przedszkolu

d

Duchy?

S

Modele Stefana

marzec

+

Elemele-dudki

e

Eski-floreski

b

bobry

m

Motylek

kwiecień

=

Idą drogą dzieci

r

raki

////

Siedzi sobie zając pod miedzą

c

Coś

maj

O

Bańki mydlane

j

Spotkanie z jeżem

h

Heca

Panienka z okienka

czerwiec

y

Piosenka zagadka

ł

Łapki

Dwie fale

 


 

W naszym przedszkolu w grupie dzieci 3-4 letnich i 4-5 letnich

raz w tygodniu są prowadzone zajęcia  Metodą Dobrego Startu.

 

Poniżej znajdą państwo najważniejsze informacje dotyczące tej metody.Metoda Dobrego Startu (MDS) Marty Bogdanowicz


40 lat Metody Dobrego Startu we wspomaganiu rozwoju, profilaktyce, edukacji, diagnozie i terapii dziecka

Metoda Dobrego Startu (MDS) została opracowana przez Martę Bogdanowicz w czasie bezpośredniej pracy z dziećmi w przedszkolach, szkole, poradni zdrowia psychicznego, ośrodkach dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem. Autorka rozpoczęła pracę nad MDS w latach 1967/8. Inspiracją stała się ustna informacja prof. Hanny Jaklewicz o zajęciach z dziećmi, jakie widziała w jednym z ośrodków neuropsychiatrii dziecięcej w Paryżu, prowadzonych według francuskiej metody Bon Départ autorstwa T. Bugnet Van der Voort. Metoda została ukształtowana w ciągu 10 lat prowadzenia całorocznych zajęć z dziećmi w oparciu o wspomnianą inspirację oraz założenia teoretyczne i praktykę pedagogiki przedszkolnej, specjalnej i nauczania początkowego, w oparciu na koncepcjach autorów takich jak: J. A Komeński, O. Decroly, M. Montessori, J. Ayres, E.Jaques -Dalcroze. Całość doświadczeń stworzyła podstawy do opublikowania  w 1985 roku pierwszego podręcznika. Pierwszy program zajęć dla  dzieci w wieku przedszkolnym i niepełnosprawnych intelektualnie autorka opublikowała wraz z Danutą Szlagowską (autorką piosenek) w roku 1996. Metoda Dobrego Startu nieustannie się rozwija dzięki pracy z dziećmi o określonych potrzebach rozwojowych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Przy współpracy Małgorzaty Barańskiej i Ewy Jakackiej, także Małgorzaty Szewczyk, powstały nowe programy, które uwzględniają te zróżnicowane potrzeby, powstają także pomysły kolejnych.


Założenia Metody Dobrego Startu


Głównym założeniem MDS jest wspomaganie rozwoju psychomotorycznego dziecka poprzez odpowiednio zorganizowaną zabawę i aktywne wielozmysłowe uczenie symboli graficznych: łatwych wzorów, wzorów literopodobnych, liter i znaków matematycznych. Realizacja tego założenia odbywa się poprzez rozwijanie funkcji, które biorą udział w uczeniu się czytania i pisania (poznawczych: wzrokowo-przestrzennych, słuchowo-językowych i ruchowych) oraz ich współdziałania (integracji percepcyjno-motorycznej). Inne cele to kształtowanie lateralizacji, świadomości schematu ciała (jego części oraz lewej i prawej strony) i przestrzeni. MDS reprezentuje zatem polisensoryczne, aktywne podejście do pracy z dziećmi.

Występują w niej trzy elementy:

· element motoryczny to ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe, a także ruchowo-słuchowo-wzrokowe czyli ruchy zharmonizowane z rytmem piosenki, wykonywane podczas reprodukowania znaków graficznych;

· element słuchowy to piosenki, wierszyki, zdania, wyrazy;

· element wzrokowy to znaki graficzne (łatwe wzory, wzory literopodobne, litery i znaki matematyczne).


Zastosowanie Metody Dobrego Startu

MDS przeznaczona jest dla dzieci od 2 do 10 lat. Ma zastosowanie w profilaktyce niepowodzeń szkolnych, diagnozowaniu ich przyczyn, korekcji zaburzeń i w edukacji. Metoda służy przygotowaniu dzieci w wieku przedszkolnym do nauki czytania i pisania. Służy także uczeniu liter i cyfr w pierwszej klasie. Dotyczy to zarówno dzieci o prawidłowym rozwoju, jak i dzieci z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

W okresie 40 lat rozwoju Metody Dobrego Startu powstały trzy jej warianty:

I. Łatwe wzory i piosenki lub wierszyki

Służą one do wspomagania rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i edukacji. Są przeznaczone dla:

- dzieci najmłodszych (od 2 roku życia), rozwijających się prawidłowo,

- dzieci starszych, których rozwój przebiega z opóźnieniem lub nieharmonijnie.

II. Wzory literopodobne i piosenki lub wierszyki

Służą do wspomagania rozwoju, profilaktyki niepowodzeń szkolnych i edukacji. Są przeznaczone dla:

- starszych przedszkolaków przygotowujących się do nauki czytania i pisania,

- dzieci z ryzykiem dysleksji lub mało sprawnych ruchowo (z dyspraksją),

- starszych dzieci, których rozwój jest opóźniony.

III. Litery, znaki matematyczne i piosenki lub wierszyki

Służą do uczenia liter, znaków matematycznych oraz do terapii w przypadku niepowodzeń szkolnych. Przeznaczone są dla:

- uczniów klasy pierwszej,

- uczniów z trudnościami w nauce czytania i pisania (w tym uczniów z ryzykiem dysleksji),

- uczniów starszych z dysleksją rozwojową.

Do każdego wariantu MDS stworzono programy do pracy z dziećmi (osobne publikacje). Ich współautorkami są Marta Bogdanowicz, Małgorzata Barańska i Ewa Jakacka. W przygotowaniu są kolejne programy, między innymi „Metoda Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego” (Marta Bogdanowicz, Marta Łockiewicz, Katarzyna Bogdanowicz).


Struktura zajęć Metody Dobrego Startu

Zajęcia prowadzone Metodą Dobrego Startu mają stałą strukturę. Wyróżnia się:

- zajęcia wprowadzające,

- zajęcia właściwe (ćwiczenia ruchowe, ruchowo-słuchowe i ruchowo-słuchowo-wzrokowe),

- zajęcia końcowe.


Skuteczność Metody Dobrego Startu

Efektywność metody potwierdziły badania (Bogdanowicz 1985, 1999). Oceny postępów rozwoju dziecka i jego umiejętności można dokonać za pomocą Skali Oceny Skuteczności Metody Dobrego Startu (Bogdanowicz 2006) oraz Skali Ryzyka Dysleksji (Bogdanowicz 2002).

 


 

 

Powrót na początek

Copyright © 2017

Template by Joomla 2.5 Templates .